آرشیو دسته بندی: تعدیل

شاخص تعدیل سه ماهه اول و دوم ۱۴۰۲

دانلود شاخص های تعدیل نیمه اول (سه ماهه اول و دوم) سال ۱۴۰۲  از طریق[...]

شاخص تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۱

دانلود شاخص تعدیل نیمه دوم مربوط به سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۱ در[...]

شاخص تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۰

دانلود شاخص تعدیل نیمه دوم مربوط به سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ شاخص[...]

شاخص تعدیل سه ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۰

دانلود شاخص تعدیل نیمه اول مربوط به سه ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۰ در[...]