آرشیو دسته بندی: صورت وضعیت

دانلود فهرست بهای ۱۴۰۳

دانلود رایگان فهرست بهای ۱۴۰۳ از طریق لینک های زیر می توانید هر یک از[...]

شاخص تعدیل سه ماهه اول و دوم ۱۴۰۲

دانلود شاخص های تعدیل نیمه اول (سه ماهه اول و دوم) سال ۱۴۰۲  از طریق[...]

شاخص تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۱

دانلود شاخص تعدیل نیمه دوم مربوط به سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۱ در[...]

شاخص تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۰

دانلود شاخص تعدیل نیمه دوم مربوط به سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ شاخص[...]

دانلود فهرست بهای سال ۱۴۰۱

دانلود فهرست بهای ۱۴۰۱ دانلود رایگان فهرست بهای سال ۱۴۰۱ به استناد نظام فنی و[...]

صورت وضعیت در شرایط عمومی پیمان

صورت وضعیت در آخر هر ماه ، پیمانکار ،وضعیت کار های انجام شده از شروع[...]

صورت وضعیت پیمانکاری

صورت وضعیت (SITUATION) صورت وضعیت چیست؟ صورت وضعیت  یا سیتواسیون ( SITUATION ) به اسناد[...]