دانلود رایگان فهرست بهای ۱۴۰۳

دانلود فهرست بهای 1403

از طریق لینک های زیر می توانید هر یک از رشته های فهرست بهای سال ۱۴۰۳ را دانلود کنید.

ردیف عنوان رشته فهرست بها دانلود کنید
فهارس رسته ساختمان
۱ فهرست بهای رشته ابنیه رسته ساختمان سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۲ فهرست بهای رشته تاسیسات مکانیکی رسته ساختمان سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۳ فهرست بهای رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۴ فهرست بهای رشته مرمت بناهای تاریخی سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
فهارس رسته راه و ترابری
۵  فهرست بهای رشته راه، باندفرودگاه و زیرسازی راه آهن رسته راه و ترابری سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۶ فهرست بهای رشته راهداری رسته راه و ترابری سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۷ فهرست بهای رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۸ فهرست بهای رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
فهارس رسته مهندسی آب
۹  فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۱۰ فهرست بهای رشته شبکه توزیع آب رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۱۱ فهرست بهای رشته چاه رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۱۲ فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۱۳ فهرست بهای رشته سد سازی رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۱۴ فهرست بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۱۵ فهرست بهای رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۱۶ فهرست بهای رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۱۷ فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۱۸ فهرست بهای رشته تجهیزات آب و فاضلاب ۱۴۰۳ لینک دانلود
۱۹ فهرست بهای رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب ۱۴۰۳ لینک دانلود
۲۰ فهرست بهای رشته بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال آب و فاضلاب سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۲۱ فهرست بهای رشته پسماند سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۲۲ فهرست بهای رشته حفاری اکتشافی سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
فهارس رسته کشاورزی و منابع طبیعی
۲۳  فهرست بهای رشته آبیاری تحت فشار رسته کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۲۴ فهرست بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی رسته کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
فهارس رسته نیروی برق
۲۵ فهرست بهای رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۲۶ فهرست بهای رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۲۷ فهرست بهای رشته پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۲۸ فهرست بهای رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳ لینک دانلود
۲۹ فهرست بهای رشته توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳ لینک دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *