صورت وضعیت (SITUATION)

صورت وضعیت چیست؟

صورت وضعیت  یا سیتواسیون ( SITUATION ) به اسناد مالی اطلاق میشود که جهت وصول هزینه کارهای انجام شده توسط پیمانکاران تهیه میشود.

اغلب در اجرای پروژه های عمرانی که اجرای آن به پیمانکاران واگذار می شود رسم بر این است که طبق شرایط عمومی پیمان برای آنکه هزینه های جاری پیمانکارتامین گردد باید به نسبت پیشرفت کار به پیمانکار پول پرداخت گردد. بدین لحاظ باید میزان کار انجام شده پیمانکاره هرماه مشخص شود.

لذا در آخر هر ماه ، پیمانکار ، وضعیت کار های انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را طبق نقشه های اجرایی ،دستور کارها و صورت جلسه ها اندازه گیری می نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند.

سپس بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان ، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آنرا در آخر ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید .

مهندس مشاور ،صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید و آن را در مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر برای کارفرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می رساند .

کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و بعد از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیت های موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق پیمان ، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت وضعیت ، با صدور چک به نام پیمانکار ، پرداخت می کند.

با پرداخت صورت وضعیت موقت، تمام کارها و مصالح و تجهیزاتی که در صورت وضعیت مزبور درج گردیده است متعلق به کارفرماست، لیکن به منظور اجرای بقیه کار های موضوع پیمان ، به رسم امانت، تا موقع تحویل موقت ،در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

مقادیر درج شده در صورت وضعیت های موقت و پرداخت هایی که بابت آنها به عمل می آید جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز اینها ، در صورت وضعیت های بعدی یا در صورت وضعیت قطعی ،اصلاح و رفع میشود.

صورت وضعیت ها عموماً داری جداولی به شرح زیر است:

ریز متره :

شامل جداولی است که مقادیر کار شده هر آیتم بصورت جزء و کل در آن درج می شود.

خلاصه متره:

شامل جداولی است  که مقادیر کل هر ردیف از ریز متره در آن نقل شده و جمع کل هر آیتم را نشان می دهد.

برگه مالی:

شامل جداولی است که در آن مقادیر هر ردیف به تفکیل  فصل از خلاصه متره نقل شده و در بهای واحد آیتم ضرب میشود.که در نهایت جمع هر فصل در ضرایب قرارداد ضرب خواهد شد.

خلاصه مالی:

شامل جداولی است  که بهای فصول مختلف فهرست بها از ریز مالی در آن نقل می گردد.

 مالی کل:

شامل جدولی است که مبلغ دفترچه های مختلف فهرست بها به نقل از خلاصه مالی در آن درج می گردد.و مبلغ کلی صورت وضعیت را نشان می دهد.

برای سهولت انجام این محاسبات استفاده از نرم افزار کارو متر۰۱ – صورت وضعیت که بصورت کاملاٌ حرفه ای و تخصصی طراحی و پیاده سازی شده است پیشنهاد میگردد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *